Thẻ: sở hữu nhà trên 700 triệu đồng sẽ phải đóng thuế