Sky Villa là gì?

Sky Villa là gì?

Sky Villa là căn hộ có thể có 1 hoặc 2 tầng, nằm ở tầng cao nhất của một tòa ...