Thẻ: Dương Đức Hiển – Giám đốc Bộ phận Kinh doanh nhà ở Savills Hà Nội