Thẻ: Dương Đức Hiển – Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở