/Tag:vốn ngoại
902, 2018

Bất động sản Việt Nam có sức hút lớn với nhà đầu tư ngoại

2018-02-09T02:51:22+00:00Categories: Tin Bất Động Sản|Tags: , , , , , , , , , , , , |

802, 2018

M&A được mùa, hàng trăm triệu USD chờ đổ vào bất động sản

2018-02-08T04:12:19+00:00Categories: Tin Bất Động Sản|Tags: , , , , , , , , , , , |

2201, 2018

Địa ốc TP.HCM chờ dòng vốn ngoại 2018

2018-01-22T02:35:57+00:00Categories: Tin Bất Động Sản|Tags: , , , , , , , , , , , |

1701, 2018

Hàng trăm triệu USD chờ cơ hội vào bất động sản

2018-01-17T08:09:22+00:00Categories: Tin Bất Động Sản|Tags: , , , , , , , , |

301, 2018

Nhận diện 3 dòng vốn tỷ đô đang dồn dập đổ vào thị trường bất động sản

2018-01-03T08:36:40+00:00Categories: Tin Bất Động Sản|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |