/Tag:Luật sư tư vấn
202, 2018

Quy trình người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

2018-02-02T07:35:14+00:00Categories: Luật Bất Động Sản|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

1601, 2018

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam?

2018-01-16T04:22:50+00:00Categories: Luật Bất Động Sản|Tags: , , , |

1601, 2018

Mua nhà chung cư bằng Văn bản chuyển nhượng hợp đồng sao cho tránh rủi do?

2018-01-16T04:12:46+00:00Categories: Luật Bất Động Sản|Tags: , , , , , , |

1601, 2018

Người nước ngoài có được sở hữu bất động sản tại Việt Nam?

2018-01-16T04:11:58+00:00Categories: Luật Bất Động Sản|Tags: , , , , , |