/Tag:Dự Án Condotel
301, 2018

Tổng kết TTBĐS 2017 (kỳ 4): Bùng nổ condotel ở thị trường nghỉ dưỡng

2018-01-03T10:11:49+00:00Categories: Tin Bất Động Sản|Tags: , , , , , , , , , , , , |

2912, 2017

Hợp thức hóa condotel khác nào cố ‘đẽo chân cho vừa giày’?

2017-12-29T01:59:55+00:00Categories: Tin Bất Động Sản|Tags: , , , , , , , |

2512, 2017

Hạ Long khởi công thêm dự án Condotel 5* nghìn tỷ

2017-12-25T17:04:06+00:00Categories: Chính Sách|Tags: , , , , , , , , , , |