/Tag:Căn Studio Hilton Hạ Long
202, 2018

Hilton Ha Long Bay căn hộ condotel hướng đầu tư hấp dẫn

2018-02-02T08:21:06+00:00Categories: Thông Tin Dự Án|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

2501, 2018

Nhà đầu tư đổ tiền vào dự án Hilton Ha Long

2018-01-25T07:28:45+00:00Categories: Thông Tin Dự Án|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

301, 2018

Tổng công ty Trí Đức chủ đầu tư dự án Hilton Hạ Long Bay là ai?

2018-01-03T04:32:20+00:00Categories: Thông Tin Dự Án|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

301, 2018

Hilton Hạ Long có chủ đầu tư và công ty quản lý uy tín

2018-01-03T04:10:53+00:00Categories: Thông Tin Dự Án|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

301, 2018

Công ty Cổ phần Khách Sạn Trí Đức đã đàm phán thành công với đối tác Hilton

2018-01-03T03:54:45+00:00Categories: Thông Tin Dự Án|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

2112, 2017

Double Tree by Hilton Hạ Long Bay

2018-01-12T03:05:39+00:00Categories: Dự Án|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |